กำจัดขน

ในเวชปฏิบัติผิวหนัง ปัญหาที่คนไข้มาปรึกษาในเรื่องผม หรือขนนั้น มักจะพบว่าเป็นเรื่องผมร่วงหรือผมบางมากกว่า มีคนไข้มาปรึกษาในเรื่องต้องการกำจัดขนในบริเวณที่ไม่ต้องการเป็นสัดส่วนน้อย ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีในการกำจัดขนด้วยเครื่องมื่อต่างๆ มีพัฒนาการไปมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่นิยมมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่างในค่านิยม และความคิดที่ว่า ขนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆ อย่างไรก็ตาม การกำจัดขน แม้จะไม่ใช่เพื่อความสวยงาม ก็ยังนับว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควร
 
           สังเกตได้จากคนไข้ที่มาปรึกษา เรื่องรอยดำที่รักแร้ ซึ่งมักพบว่าเป็นรอยดำตามหลังการอักเสบ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการแพ้สารระงับเหงื่อและกลิ่นตัว และครีมกำจัดขน หรือการถอน หรือโกนขนรักแร้ซึ่งมักตามมาด้วยการอักเสบ หรือติดเชื้อ; นอกจากนี้ คนไข้บางคนซี่งมีปัญหาเรื่องขนคุด ขนที่งอกแล้วย้อนกลับเข้าไปแทงผิวหนัง หรือรูขุมขนอักเสบ ที่ตามมาด้วยแผลเป็นนูนซึ่งมักเป็นที่บริเวณท้ายทอย (ที่เรียกว่า Acne keloidalis) การรักษาที่จะได้ผลดีนั้น จำเป็นจะต้องกำจัดขนร่วมไปด้วย ไม่นับรวมไปถึงขนในบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ขนที่หน้าแข้ง หน้าท้อง ที่แขน ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในการแต่งตัว หรือเลือกเสื้อผ้า จะว่าไปแล้ว เรื่องขน ดูท่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว

Read more: กำจัดขน


Copyright © 2014. All Rights Reserved.