Warning: file_get_contents(https://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&urls=http://theerayut.com/index.php/เกี่ยวกับคลินิก/52-ความเป็นมา): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/theerayut/domains/theerayut.com/public_html/plugins/content/al_facebook_comments/al_facebook_comments.php on line 516

ความเป็นมา

คลินิกหมอธีรยุทธ์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 18 สิงหาคม 2537 โดยเช่าพื้นที่ชั้นล่างของตึกแถวที่บริเวณหน้าเครือสหพัฒน์ แรกเปิดใหม่ๆ บริเวณละแวกนั้น มีคลินิกให้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วเพียง 3 แห่ง โดยเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชน ให้ดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป หลังหนึ่งทุ่มไปแล้วค่อนข้างจะเงียบเหงา มีรถวิ่งผ่านน้อย เพราะเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินงานในช่วงแรก เปิดเป็นคลินิกผิวหนังและโรคทั่วไป เพื่อสนันสนุนกิจการประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา เมื่อดำเนินการมาได้ 3 ปี คลินิกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีผู้มารับบริการที่อยู่ห่างไกลจากคลินิกออกไปมากขึ้น (คือไม่ใช่เฉพาะอยู่ในละแวกอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แล้ว)

          ในช่วงหลังๆ ก่อนคลินิกเปิดจะมีคนไข้จำนวนหนึ่งมารอให้คลินิกเปิด และคนไข้ที่มารับการตรวจโดยไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม ก็เริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความคิดที่จะย้ายคลินิกมาดำเนินการในเขตเมืองศรีราชา ซึ่งจะใกล้กับที่พัก และโรงพยาบาลซึ่งจะต้องปฏิบัติงานประจำ โดยได้ย้ายมาดำเนินการที่ศรีราชานคร และใช้ชื่อว่า "คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์" ให้บริการเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังตามสาขาที่เชี่ยวชาญ คลินิกแห่งใหม่นี้ อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Top supermarket, ร้านหนังสือ ฯลฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับการตรวจ สามารถบริหารเวลารอตรวจให้เกิดประโยชน์ได้หลายทาง ประกอบกับการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น

          ในช่วงระยะเวลาที่ย้ายที่ทำการมาที่ศรีราชานคร เป็นช่วงที่โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำกำลังดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ จึงได้นำระบบคุณภาพมาปรับใช้ที่คลินิกด้วย โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ และนโยบายในเรื่องต่างๆ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงาน ในการเลือกพนักงานมาทำหน้าที่ จะต้องมีการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติจริง จะต้องสวมเสื้อกาว์น ขณะปฏิบัติหน้าที่เสมอ มีการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตยาที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ในผลการรักษา ในการบรรจุยามีการกำหนดบรรจุภัณฑ์ให้กับยาแต่ละชนิดเพื่อสะดวกในการชี้บ่งและตรวจสอบ ในการจ่ายยา ผู้จัดยาและผู้จ่ายยาจะเป็นคนละคนกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน

          ในด้านเวชระเบียน ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขึ้นเพื่อสนับสนุนงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษบันทึกเวชระเบียน ลดระยะเวลาในการค้นหาเวชระเบียน และความผิดพลาด มีระบบนัดหมายที่ช่วยให้คนไข้ที่มาตามเวลานัดได้ลำดับการตรวจเร็วขึ้น ในส่วนของฉลากยาจะระบุชื่อยา จำนวน วิธีการใช้ ข้อควรระวัง และวันนัดตรวจไว้ ในส่วนของสถานที่ พื้นที่พักคอยกว้างขวางกว่าเดิม แต่ก็ยังนับว่าไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่มีคนไข้มาพร้อมกันมากๆ ซึ่งการที่คลินิกตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้า ก็มีส่วนช่วยให้การบริหารเวลาระหว่างรอคอยไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับคนไข้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ให้กับคนไข้แต่ละคนก็จำเป็นต้องเฉลี่ยกันไปเพื่อไม่ให้มีใครต้องรอคอยจนนานเกินไป ก็อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติได้เท่าที่ควร จึงได้จัดทำ web นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับคนไข้ และผู้สนใจ ตลอดจนเป็นช่องทางรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป


Copyright © 2014. All Rights Reserved.