ต้องรักษาไปถึงเมื่อไหร่

ทุกวันนี้ คนไข้มาพบแพทย์ด้วยปัญหาสุขภาพที่เป็นโรค คือมันคุกคามชีวิต หรืออวัยวะ และที่ไม่ใช่โรค คือมันคุกคามจิตใจ ในกรณีที่เป็นโรค ไม่ใช่เรื่องยาก ที่หมอจะตอบคำถามดังกล่าว  เพราะโรคหายหรือยังไม่หายนั้น เป็นเรื่องที่หมอสามารถประเมินได้ด้วยความรู้ทางการแพทย์อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ปัญหาสุขภาพที่ไม่ใช่โรคนั้น เป็นการยากสำหรับหมอที่จะระบุว่า จะรักษาไปถึงเมื่อไหร่ หมอทราบเพียงแต่ว่า ถ้าคนไข้เดือดร้อนกับปัญหาที่เป็น การรักษาจะต้องทำอย่างไร และจะต้องดูแลไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาอย่างไร  

 

          ตัวอย่างเช่น คนไข้ที่มารักษาเรื่องผมบางศีรษะล้าน ต้องใช้ยาปลูกผม ซึ่งหมอได้ระบุให้คนไข้ทราบว่า ถ้ารักษาแล้วดีขึ้น เพื่อคงผลการรักษาไว้ ก็จะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆ  บางครั้งคนไข้ก็จะถามว่า แล้วจะต้องใช้ยาไปถึงเมื่อไหร่ หมอก็มักจะตอบว่า บางครั้งก็เหมือนกับเราซื้อเวลาเอาไว้ รอว่า วันข้างหน้าอาจจะมีเทคโนโลยีในการรักษาที่ดีกว่านี้ก็ได้ ถ้าไม่รักษาแล้ว เกิดมีวันนั้นขึ้นมาจริงๆ ถ้าไม่มีรากผมเหลืออยู่ ก็อาจจะรักษาไม่ได้ อย่างนี้ ก็ดูว่าเป็นการซื้อเวลา ซื้ออนาคตก็ได้ สำหรับคนที่เข้าใจ และทำใจได้ หมอก็มักจจะบอกว่า ถ้าเรื่องบนหัวไม่สำคัญเท่าเรื่องในหัวเมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นเวลาที่หยุดการรักษาได้


Copyright © 2014. All Rights Reserved.