เมโสเทอราปี (Mesotherapy)

เมโสเทอราปี (Mesotherapy) เป็นเทคนิกในการรักษาที่มีการใช้กันมากว่า 40 ปี โดยใช้กันมากแถบยุโรป อาศัยหลักการที่ว่า Bring the right product in the right amount to the right place ด้วยวิธีการฉีดยา หรือสารบางชนิดจำนวนเล็กน้อย เข้าไปในชั้นผิวหนัง ทั่วบริเวณที่ต้องการ โดยการฉีดด้วยมือ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายปืน


          ยาหรือสารที่ใช้เป็นสารวิตะมิน, สารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว, สารที่ดูดน้ำ เช่น mannitol สารที่อุ้มน้ำ เช่น Hyaluronic acid ยาที่กระตุ้นการเผาผลาญพลังงาน และไขมัน เช่น Caffeine และ Aminophylline เป็นต้น ส่วนใหญ่ Mesotherapy มีการใช้ในเรื่อง การแก้ไขเซลลูไลท์ (Cellulite), การคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้า (Facial rejuvenation), และ บำรุงรากผม เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาผมร่วง

          ความนิยมในการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งเริ่มจากในยุโรป ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศแถบตะวันออกลาง และเอเซีย รวมทั้งในประเทศไทยด้วยโดยมีการตั้งสมาคม Mesotherapy ขึ้นในประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลการรักษาส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนบุคคล (Experience based) ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับวิธีการรักษาอื่นๆ ซึ่งมักจะมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะของ Evidence based practice และได้รับการรับรองโดย US-FDA ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาตามข้อบ่งชี้ และมีความปลอดภัยถ้าใช้ตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งเท่ากับเป็นมาตรฐานการรักษาที่วงการแพทย์ยอมรับกันแล้วทั่วไป ผู้ที่สนใจจะรับการรักษาด้วยวิธีใด จึงควรที่จะหาข้อมูล ก่อนที่จะพิจารณารับการรักษา เพื่อให้มีความเข้าใจในผลการรักษาที่พึงคาดหวังได้จากวิธีการนั้นๆ ก่อน


Copyright © 2014. All Rights Reserved.