การเตรียมตัวเพื่อรักษาด้วยเลเซอร์

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนรักษาด้วย Laser ผิวหนัง

1 หลีกเลี่ยงแสงแดด ตลอดจนทายากันแดดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2 ในกรณีของใบหน้า อาจจะต้องทายาเพื่อลดการทำงานของเซลล์สร้างสีล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์
3 ล้างหน้า หรือบริเวณที่จะรับการรักษาให้สะอาด ปราศจากเครื่องสำอางค์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วย Laser ผิวหนัง

1 ในกรณีของ Laser ที่ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนัง เช่น Carbondioxide Laser ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่ให้แผลถูกน้ำอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
2 โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องปิดแผล เว้นแต่แผลลึก หรือแพทย์สั่ง
3 ทายาเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามที่แพทย์สั่ง โดยทั่วไป หลัง 48 ชั่วโมง ไม่ควรมีอาการ
เจ็บแผล บวมแดงรอบแผล ถ้ามี ควรพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะ
4 หลีกเลี่ยงการแต่งหน้า หรือใช้เครื่องสำอางค์อย่างน้อย 1 สัปดาห์
5 ระหว่าง 2 สัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงแดดให้มากที่สุด
6 หลัง 48 ชั่วโมง สามารถเริ่มใช้ยาที่ใช้ตามปกติได้


Copyright © 2014. All Rights Reserved.